สีทาเล็บสีด้าน ทาเล็บ สีแม็ท “สวยหรู ดูแพงมาก” ไปให้สุด

สีทาเล็บสีด้าน คัดมาเน้นๆ ทาแล้ว สวยปัง ทำเเล้ว “มือขาว”.Morning Kiss สีด้าน เนื้อแม็ท ในตำนานปรับสูตรใหม่ ! ขวดใหญ่ !!! กว่าเดิมจัดเต็ม !!! ทุกเฉดสี

Morning Kiss สีด้านเนื้อแม็ท M164 นาทีนี้สี ในเฉดสีแดงทั้งหมด
สีนี้ชนะเลิศ ยอดขายแซงหน้าสีไวน์แดงไปแล้ว
แจ้งเกิด เฉิดฉาย สีนี้สาวๆ ชอบมาก
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม

สีด้านเนื้อแม็ท “นู้ดน้ำตาล”
“แม็ทไว ด้านไว แห้งไว ใน 3 วิ”
ทุกเฉดสีพัฒนาจากห้องเเล็ปที่ดีที่สุด
จากโรงงานผลิตสีทาเล็บที่เชียวชาญการผลิต
สีทาเล็บมากว่า 50 ปี เพื่อให้ได้เฉดสี
เนื้อแม็ทจากสูตรที่ดีที่สุดของ “มอร์นิ่งคิส”
สารเคมีนำเข้าจากยุโรป มีสารบำรุงเล็บและเล็บไม่เหลือง

สวยหรู ดูคลาสิค ทิปง่ายๆ ที่ให้สีแม็ทติดทนด้าน เพียงทาทับด้วย
“Matte Top coat” สีแม็ทเคลือบด้าน จะช่วยบำรุงเล็บ และทำให้สีติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
สีทาเล็บ สีด้าน สีแม็ท มอร์นิ่งคิส ขวดใหญ่กว่าเดิม
 • สีด้านเนื้อแม็ท โทนนู้ดสีเทา สุภาพ เรียบร้อย คลาสสิคมาก ที่สำคัญทำให้สาวๆดูงามสง่า
  ด้วยนะคะ สีเทา เป็นสีที่ขายดีทั้งเนื้อด้าน และสีเงาพรีเมี่ยมเลยค่ะ แนะนำสาวๆ ช้อปปิ้งได้เลยค่ะ
 • สีครีมเนื้อแม็ท หรูหราไฮโซเลอค่าดุจดังเจ้าหญิง หาสติ๊กเกอร์ดอกไม้เก๋ๆ มาตกแต่งสักนิด สวยหวานมากค่ะ #สีครีมเนื้อแม็ทสีด้านมาก
 • เนื้อแม็ทสีม่วงนี้ก็สวย…มือขาวออร่ามาก พี่หลายใจอยากขายทุกสีเบย
  #คอเล็กชั่นใหม่เลือกสีไม่ได้สักทีชอบทุกสีเลย 
 • Morning Kiss สีนู้ดเนื้อแม็ท เพิ่มสีแม็ทธรรมดา ให้ดูหรูหราด้วย “กลิตเตอร์” swarovski ระยิบระยับสวยหรู ไฮโซสุดๆ
 • Morning Kiss สีด้านเนื้อแม็ท “นู้ดเทา” เรียบง่าย แบบสาว minimal แต่เน้นความเรียบหรู ดูดี
 • สีกรมท่า สีด้านเนื้อแม็ทที่ทาได้ทั้งเล็บมือ และเล็บเท้าสวยมาก So COOL
 • สีด้านเนื้อแม็ท Nude Brown สีนู้ดอมน้ำตาลอ่อนๆ สวยหรู แม็ทมาก คลาสสิค ดูผู้ดีสุดๆ
 • Amazing “Matte Pearly” สาวๆ คนไหน อยากทาสีแม็ท ประกายมุกข์ สีด้าน เนื้อแม็ท ประกายเหลือบมุกข์ วาวๆ ตอกย้ำความเป็นผู้นำสีด้าน เนื้อแม็ท อย่างแท้จริง รับรองได้เลย สาวๆ ปลื้มฝุดๆ เพราะพี่ไม่ได้มาเล่นๆ 

สีทาเล็บสีด้าน คัดมาเน้นๆ ทาแล้ว สวยปัง ทำเเล้ว “มือขาว”.Morning Kiss สีด้าน เนื้อแม็ท ในตำนานปรับสูตรใหม่ ! ขวดใหญ่ !!! กว่าเดิมจัดเต็ม !!! ทุกเฉดสี

   

ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด สีทาเล็บ Morningkiss มีสีทาเล็บ หลากหลาย ให้เลือก

 • สีทาเล็บ Morningkiss สีเงาพรีเมี่ยมเม็ดสีแน่น
 • สีทาเล็บ Morningkiss สีด้านเมื้อแม็ท ด้านไว แห้งไว
 • สีทาเล็บ Morningkiss สีเม็ดทรายกลิตเตอร์หรูหรา
 • สีทาเล็บ Morningkiss เดอะคริสตัล กลิตเตอร์วิ้งๆ
 • สีทาเล็บ Morningkiss สีเมทัลลิก มนต์สะกดน่าหลงใหล
 • สีทาเล็บ Morningkiss สีแตก สุดเท่ห์ สไตล์ฮิปสเตอร์

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
สอบถามได้ที่คุณหนูคิส
ID : @morningkisslover
สวยใส ตอบไว ใจดี
ของแถมฟรีเพียบ